top of page

Léčivá mantra života

Šiva je znám pro svou dvojí povahu. Chrání univerzální řád, ale také ničí připoutanost a nevědomost. Často bývá spojován s časem.


Léčivá mantra života


}यNबकं यजामहे सगु िEधं पिु :टवधनT म ्।

उवाTYकGमव बEधनाEम(ृ योम[ुT ीय माऽमतृ ात ्॥17


óm trjambakaṃ jadžámahé sugandhim puštivardhanam ।

urvárukamiva bandhanán-mrtjórmukšíja má'mrtát ॥


Překlad: ÓM. Chraň mě tříoký (pane Šivo), který krásně voníš a vyživuješ všechny bytosti. Požehnej mě zdravím a nesmrtelností a odděl mě od spárů smrti, stejně jako je okurka oddělena od stopky.

Význam: Napomáhá vyhnout se nemocem, úrazům, nehodám, smrti a věcem, které k ní vedou. Podporuje pevné zdraví, dlouhý život a duchovní svobodu a bohatství. Dokáže osvobodit člověka z cyklu smrti a znovuzrození. Pomáhá udržet silnou a zdravou mysl. Přitahuje štěstí a spokojenost a Tvé duši a mysli dodává klid. Zaměřuje se na odstranění vnitřních bloků, které by mohly útočit na odvahu, odhodlání. Zahání strach, úzkost, zlost, nenávist a další negativní pocity. Velmi pomůže v těžkých obdobích, kdy Tě zmáhá vyčerpání, vyhoření, strach, utrpění, nemoc nebo dokonce zablokování života, jak psychické tak fyzické. Díky ní se napojíš na vnitřní léčivé síly, podpoříš osobní růst, duchovní rozvoj. Pomůže Ti vytvořit ochranný štít a přitáhnout prosperitu. Je tedy zdrojem veškeré ochrany na úrovni psychické, duchovní i fyzické.

Kdo byl Šiva: Je znám pro svou dvojí povahu. Chrání univerzální řád, ale také ničí připoutanost a nevědomost. Často bývá spojován s časem, vášní životu a také tvořením. Například na konci cyklu zničí staré, aby mohlo vzejít nové. Je známým patronem jógy a ochráncem věd a starých textů. Vede ty, kteří touží po seberealizaci a duchovním rozvoji. Napomáhá dosáhnout čisté myli a odolat světským pokušením, které by Tě mohly svádět. Jako pán jógy prohlubuje meditaci. Navíc je považován za pána reinkarnace, který zbavuje všech Tvých utrpení.2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page