top of page

Najdi v sobě skrytý úspěch

Je čas si uvědomit, že neúspěšní lidé se zabývají situacemi, které neovlivní, místo toho, aby se zamysleli sami nad sebou a zaměřili energii správným směrem. Je totiž téměř nemožné změnit podmínky kolem sebe, ale je možné pracovat s podmínkami v sobě. Co to tedy znamená?

Poslechni si malý vzkaz pro Tebe.


Najdi v sobě skrytý úspěch
Máš moc nad svou myslí – ne nad vnějšími událostmi. Přijmi tuto myšlenku a dojde Ti, že máš v rukách neskutečnou sílu.


Které věci tedy nemůžeš ovlivnit?

Počasí – To opravdu neovlivníš, i když předpovědi už v dnešní době nějakou váhu mají, nikdy předpověď není úplně stoprocentní. Máš ale jedinečnou možnost připravit na to, jaké počasí bude, vzít si deštník do tašky nebo se lépe obléknout a zkrátka být připraven, na to co přijde.

Chování a názory druhých – Každý člověk má svůj vlastní názor, postoj a chování. Nemůžeš kontrolovat, jak se ostatní chovají nebo co si myslí. Můžeš však ovlivnit svůj vlastní přístup a reakce na jejich jednání.

Náhodné události – Jde o události, na které člověk nemůže být připraven. Kolona, nehoda, nedostatek místa k sezení nebo vyprodané citrony. Ovlivnit můžeš pouze to, jak na to zareaguješ.

Zdravotní stav jiných lidí – Řešit zdravotní stav někoho jiného, je jako řešit nevyřešitelný úkol. Sám jistě často dostáváš nevyžádané rady od okolí, když zmíníš, že máš sezónní rýmu nebo trpíš kašlem. Proto se zaměř na své zdraví a to, co pro něj můžeš udělat.

Ekonomika a politika - Ekonomika je velmi složitý systém, ačkoli můžeš ovlivnit Tvé finanční rozhodnutí nebo volbu politiků, nemůžeš ovlivnit celkový stav ekonomiky či fungování vlády.

Představy a očekávání - Často máš představy nebo dokonce závěry o tom, jak by měly věci probíhat, a skončit. Ve chvíli kdy se nedaří podle Tvých očekávání, můžeš podléhat pocitu frustrace nebo selhání. Někdy je však nutné přijmout, že nemůžeš kontrolovat vše. Především je dobré vědět, že nemůžeš mít očekávání od ostatních.

Mezi další takové věci patří: Chování a vzhled jiných lidí, televizní program, sportovní výsledky, ceny v obchodech ale hlavně Tvá minulost. Uvědom si, že těmito věcmi se zabývají neúspěšní lidé. Proto buď pánem toho, kam energii směřuješ.

Je tedy čas směrovat energii správným směrem a stát se tak úspěšným člověkem. Úspěšný člověk se soustředí na to, na co může mít nějaký vliv. Máš tedy šanci ovlivnit to, jakou práci si vybereš, co sníš, jak budeš reagovat na situace nebo chování jiných lidí.

Při každé činnosti si zkus položit jednoduchou otázku – Na kolik procent jsi schopen tuto věc ovlivnit? A pokud ji schopen ovlivnit nejsi, nech ji svému osudu.

Například: Čas strávený s partnerem, výdělek, sportování nebo Tvé chování? Je možné z Tvé strany tyto věci mít pod kontrolou? Ano tyto faktory můžeš ovlivnit a vybrat si, zda je budeš dělat či nikoli. S každou další otázkou Ti vyjde jeden jediný správný výsledek.

To jediné, co jsi schopen stoprocentně mít pod kontrolou je jen a jen Tvůj život – Tvé myšlení. Je téměř nemožné změnit Tvé okolí nebo to, co se děje kolem Tebe, ale můžeš změnit Tvých 25 000 myšlenek, které k Tobě denně promlouvají. Díky tomu jsi schopen změnit Tvé chování, emoce, postoje a reakce. Zaměř se tedy na to, co můžeš ovlivnit a použij to ke svému rozvoji a ve svůj prospěch. Důležité je také najít rovnováhu mezi akceptací toho, co nemůžeš ovlivnit, a snahou změnit to, co můžeš.

Pamatuj si, že někdy je nejlepší přijmout fakt, že ne všechno můžeš ovlivnit, a soustředit Tvou energii na to, co máš pod kontrolou. Tímto způsobem můžeš dosáhnout většího klidu a harmonie v životě, i když Tě potkají věci a situace, na které nemáš žádný vliv.


Důležitým poselstvím tohoto článku je:

Máš moc nad Tvou myslí, ne nad tím, co se děje okolo Tebe. Jde o to, že chceš kontrolovat věci, které nejsou v Tvé moci.

Jedinou věcí, kterou můžeš opravdu ovlivnit, jsou Tvé myšlenky, soudy, Tvé reakce a chování. Také Tvůj úhel pohledu a Tvé emoce.

Nesnaž se, aby se události děly tak, jak si přeješ, ale přej si, aby se děly tak, aby vše bylo tak jak má, ku prospěchu Tvého rozvoje.

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page