top of page

Višnu mantra

Zavři oči a zaposlouchej se do Višnu Mantry, pocítíte jak Ti prostupuje srdcem a myslí a dodává energii.

Višnu mantra


शLु लाNबरधरं 1वQणं ुशGशवणR चतभु जुT म ्।

UसEनवदनं Vयायेत्सव1TवWनोपशाEतये॥


2x óm

šuklámbaradharam višnuṃ šašivarnaṃ čaturbhudžam ।

prasannavadanaṃ dhjájét sarvavighnópašántajé ॥

ÓM. K odstranění všech překážek medituj na Višnua oděného v bílou látku, [s pokožkou] barvy měsíce, čtyřrukého, s jasným výrazem ve tváři.


Překlad: Medituji o Pánu Višnuovi oděném v bílých šatech, zářícím jako měsíc, se čtyřmi pažemi a s tváří příjemnou na pohled. Nechť odstraní všechny překážky v mém životě a dá mi klid mysli.

Popis: Vzývání Višnua, všudypřítomného Nadvědomí. Úvodní sloka z proslulé litanie Višnu sahasránáma (1000 jmen Višnua).

Význam: Přináší radost z činnosti, osvobozuje mysl.10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page