top of page

Bohatství

Co pro Tebe vlastně znamená bohatství? Jde o slovo, které si často spojuješ s penězi, majetkem, materiálním bohatstvím, vysokým postavením nebo velkým příjmem. Ale opravdové bohatství má mnohem širší a hlubší záběr než jen pouhý materiální nebo finanční stav.


bohatství

Bohatství můžeš najít i ve věcech, které za peníze není možné koupit. Je to o pocitu radosti, spokojenosti a vnitřního naplnění. Tvé vnitřní bohatství je nevyčíslitelné. Najdeš jej v kvalitních vztazích, neopakovatelných zážitcích a hodnotách, které dávají Tvému životu smysl.


Skutečné bohatství spočívá v pevném zdraví. Protože mít dobré fyzické a duševní zdraví je neskutečným darem, který je velmi často podceňován. Člověk jej nedokáže docenit, dokud jeho zdraví není ohroženo. Až pak si uvědomíš jeho skutečnou hodnotu. Zdraví Ti umožňuje žít plnohodnotný a aktivní život, ať už je to v práci, ve vztazích nebo při plnění Tvých snů.


Bohatství nalezneš také v lásce a vztazích. Mít milující rodinu a přátele je nepostradatelnou součástí skutečného a pevného bohatství. Vzájemná podpora, radost ze sdílených zážitků a schopnost si navzájem pomáhat jsou bohatstvím, které nelze změřit penězi. Nezapomeň na sebelásku i to je bohatství, které je nedocenitelné.


V momentě, kdy máš pocit, že se zastavil čas při nějakém prožitku, vzpomeň si na pojem bohatství, protože i čas (a prožitek) je v určité míře bohatství. Je nezastavitelný a je to to nejcennější, co můžeš komukoli dát. Je to pocta, protože čas Ti už nikdy nikdo nevrátí. Je čas si uvědomit hodnotu toho, co Ti čas přináší právě teď. Afirmace k ukotvení a zastavení se najdeš zde.


Bohatství je i o vnitřním klidu a míru. Najít mír ve Tvé mysli a duši, být schopen najít harmonii a vyrovnat se s Tvými vnitřními konflikty a stresovými situacemi nebo strachy, je pravým pokladem, který se rozhodně nedá vyčíslit žádným finančním obnosem. Toto bohatství Ti umožní žít v přítomném okamžiku a ocenit krásu světa kolem Tebe. Se strachy a bloky Ti pomohu zde.


Překonat sám sebe a vybočit z komfortní zóny a zajetého vzorce či z kruhu i to je další příklad neskutečného bohatství. Nezapomeň na Tvé zkušenosti, protože to, co jsi za celý svůj život nasbíral, naučil se, vyzkoušel a dokázal je nekonečným jměním, které se nedá nijak zvážit nebo nacenit penězi.


Skutečné bohatství se také projevuje Tvou schopností dávat ostatním. Když jsi schopen dát druhým radost, kterou sami nemají. Pomáháš jim a učíš sebe i ostatní, jak být soucitný a štědrý a tím rozšiřuješ Tvé vlastní bohatství. Dávání je příležitostí k rozšíření Tvé lidskosti a posílení vazeb a dobra mezi lidmi. Všechno Tvé bohatství se najednou promění v nekonečnou záplavu laskavosti a hojnosti, která se Ti vrátí zpět.


Finanční a materiální bohatství samo o sobě ne vždy přinese opravdovou radost a spokojenost. A když, tak jen na krátkou chvíli. Je čas se zaměřit na bohatství dlouhodobějšího rázu. Peníze jsou nástrojem, který Ti může pomoci dosáhnout některých Tvých cílů a uspokojit Tvé potřeby, ale jsou jen prostředkem, nikoli cílem samým.


Nezapomínej, že bohatství je proudící energie všude kolem Tebe. Zkus se zamyslet nad tím, jaké jsou Tvé myšlenky spojené s bohatstvím. Dovolíš si jej? Zasloužíš si ho? Co Ti říkali rodiče a okolí, když jsi byl dítě a které myšlenky ve Tvém okolí přetrvávají i v současném životě? Peníze kazí lidi, nebo za bohatstvím se skrývá nulový volný čas a spousta dřiny? Tak tomu vůbec není! Je čas přenastavit tyto vzorce, které Tě brzdí a blokují Tvou hojnost a bohatství. Je čas zbourat hranice a konečně se volně nadechnout a procitnout. Pokud potřebuješ překonat bloky hojnosti pomůžu ti zde.


Bohatství je také to, za co a jak utrácíš. Investuješ do vzdělání a seberozvoje, které využiješ nebo za materiální věci, které časem ztrácí na hodnotě? Chceš za každou cenu ušetřit každou korunu? (Šetřit na dovolenou je v pořádku, mít jasný cíl nebo nějaký účel, na který si přeješ našetřit.) Nebo víš, že se Ti vydané peníze a energie za správné věci vrátí? I toto nastavení mysli má za následek to, jak jsi na tom se svou aktuální finanční situací. Máš výčitky vždy, když platíš nebo něco kupuješ? S touto energií pracuje i Tvůj finanční vesmír. Bojíš se mít u sebe moc hotovosti, kvůli zlodějům? Pak tuto situaci nejspíše přitáhneš a stane se skutečností. Proto si myšlenky Tvého "finančního vesmíru" hlídej a věř, že dosáhneš hojnosti, kterou potřebuješ a že si ji zasloužíš. Afirmace k přilákání hojnosti a bohatství do Tvého života najdeš zde.


Bohatství je tedy mnohem víc než jen peníze a majetek. Je to stav mysli, stav srdce a stav duše. Je to o pocitu vnitřního štěstí v maličkostech, naplnění a vyrovnanost. Hledání "pravého bohatství" by mělo být Tvou snahou v životě, protože to je to, co Ti skutečně přináší smysl a radost.

158 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page