top of page

Čakry

Na co pomyslíš, když uslyšíš slovo "čakra"? Možná víš, jak se jednotlivé čakry jmenují, jakou mají barvu a kde leží. Snad dokonce víš, za co odpovídá každá z nich. To znamená, že máš určité informace o energetickém systému člověka. Pokud ne, nevadí, povím Ti něco o každé z nich.


co jsou to čakry

Jak ale tyhle znalosti uplatnit v reálném každodenním životě?!


Ve skutečnosti Ti čakry pomáhají PROJEVIT, KÝM doopravdy JSI.


Pár názorných příkladů:

Jsi příliš hovorný, přeskakuješ z jednoho tématu na druhé? Pak máš příliš aktivní čakru hrdla (pátou).

Často trváš na svém a myslíš, že jen Ty máš pravdu? Zdá se, že máš přebytek energie v sluneční pleteni (třetí čakra). 


Když porozumíš praktickému uplatnění každé z čaker, můžeš znalosti o jejich energii využít k získání vyváženosti a harmonie v každodenním životě, ve vztazích s jinými lidmi i k sobě samým.


jednotlivé čakry

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé čakry


1. Múládhára – kořenová čakra


první kořenová čakra

Tato čakra je pevná životní základna, o kterou se opírají všechny ostatní čakry. Proto je první čakra tak důležitá.

Odpovídá všem zemským věcem včetně těla, zdraví, bytí, materiální i finanční stránky života. Kořenová čakra působí vyváženě, pokud žiješ ve vyhovujících podmínkách a cítíš jistotu a bezpečí.


Jak rozpoznat, že 1. čakra vyžaduje pozornost:


 • Pokud je Tvá existence ohrožena, pociťuješ STRACH. Silný strach je příznakem poškození základu 1. čakry.

 • Pokud často pociťuješ neklid, cítíš se skleslý, zakoušíš stres, snadno se rozzlobíš nebo se na okolí utrhuješ, je příčina skryta v nevyváženosti kořenové čakry.

 • Také časté úrazy a poranění signalizují, že bys měl věnovat pozornost kořenové čakře.

Protože je kořenová čakra nejhustší a nejvíce fyzická, jsou jakékoli fyzické projevy projevem její energie: cesta do obchodu, placení účtů nebo praní…


Pozor: STRACH kořenovou čakru blokuje!


Nejlepší cestou k udržení 1. čakry v dobré kondici je převzetí odpovědnosti za vlastní život; je třeba vzít ho do svých rukou a jednat tak, aby Tvé základní potřeby byly vždycky uspokojeny!


2. Svádhišthána – sakrální čakra


druhá čakra sakrální

Tato čakra je spojena s city, s Tvým právem otevřeně vyjadřovat své emoce. 

Moudrost sakrální čakry se ukrývá ve vědění, že jakékoli city a emoce mají vždycky svou příčinu. Ať pociťuješ cokoli, máš na to právo a znamená to, že je s Tebou vše v pořádku.

Bohužel však naše společnost Tě od dětství vede ke skrývání vlastních citů, potlačování a zavrhování emocí.


Jak poznat, že 2. čakra si vyžaduje Tvou pozornost:


 • Tvou život se proměnil v únavnou a nudnou rutinu.

 • Nic od života nečekáš a nežádáš. Nemáš žádná přání. Na jakékoli návrhy odpovídáš odmítnutím.

 • Nedostává se Ti doteků, pozornosti a péče.

 • Ztratil jsi sexuální touhu nebo se pokládáš za sexuálně nepřitažlivého.

 • Schází Ti spontánnost. Nemáš žádné tvůrčí nápady.

Pozor: Pocit VINY sakrální čakru blokuje!


Otevřený rozhovor s partnerem na téma Tvé citlivosti a sexuálních priorit je projevem energie sakrální čakry.

Vyslovení Tvých přání a toho, co Tě trápí, rovněž stimuluje 2. čakru. Snaž se co nejhlouběji procítit VEŠKERÉ Tvé emoce.


3. Manipúra – čakra solar plexus


třetí čakra slolar plexus

Tato čakra je ohnivou, sluneční čakrou, která Ti dává světlo, teplo, energii a sílu. 

Představuje Tvou schopnost jednat, Tvou volnost a životní sílu. Právě ve sluneční pleteni vznikají nepříjemné pocity, když jsi nervózní, cítíš se nejistý a bezmocný.

Vyvážená manipúra umožňuje projevovat svou individualitu, vymezovat a hájit své hranice. Všichni známe lidi s přehnaně aktivní manipúrou – jsou to manipulátoři využívající k dosažení toho, co si přejí, jakéhokoli nátlaku i křiku.

Oslabení sluneční pleteně je jedním z hlavních problémů duchovních hledačů. Ústupná, souhlasná pozice, jak v dětství, tak v dospělosti a vyhýbání se konfliktům brání projevům Tvé individuality.


Jak rozpoznat, že 3. čakra vyžaduje Tvou pozornost:


 • Raději budeš souhlasit s cizím názorem, než prosazovat ten svůj.

 • Domníváš se, že Tví blízcí Tě nedoceňují nebo si Tě neváží.

 • Bojíš se zavržení a odsouzení okolím, jsi mimořádně citlivý na kritiku.

 • Máš problémy s důvěrou. V krizové situaci snadno propadáš zmatku.


Pozor: čakru sluneční pleteně blokuje STUD.


Jakýkoli čin, kterým "překročíš" své pochyby a nejistotu, napomáhá vyvážení solární čakry.


4. Anáhata – srdeční čakra


čtvrtá srdeční čakra

Symbolizuje přechod od pozornosti soustředěné na sebe, na svá přání a jednání k něčemu většímu a hlubšímu.

Srdeční čakra je místem, kde se spojuje horní se spodním, vnitřní s vnějším.

Čakra srdce je sídlem Lásky. Lásky jako formy bytí, nezávislé na chování a jednání člověka.

Když otevíráš své srdce, začínáš spoluprožívat city jiných lidí.


Jak poznáš, že 4. čakra vyžaduje Tvou pozornost:


 • Nepřijímáš sám sebe, podceňuješ se.

 • Neumíš odpouštět a často propadáš smutku.

 • Jsi netolerantní k chybám jiných.

 • Často se řídíš egoistickými zájmy.

 • Ohrazuješ se před světem

 • Vyhýbáš se styku s lidmi.


Pozor: ŽAL srdeční čakru blokuje.


Všichni jsme jeden druhému zrcadlem.

Pokud máš schopnost cítit soucit a soustrast i k tomu, s kým máš nějaký spor, stimuluješ otevření srdeční čakry. Získáváš od sporu odstup a nadhled, zaujímáš neutrální pozici a jsi schopen vidět reálné příčiny toho, co se doopravdy děje.


Když v sobě posiluješ schopnost soucítění s člověkem bez ohledu na to, jak se chová, vysíláš energii srdeční čakry.


5. Višuddhi – čakra hrdla


Pátá čakra čakra hrdla

Odpovídá jakémukoli způsobu sebevyjádření: prostřednictvím verbálního styku i řečí těla, stejně jako vlastního tvůrčího vyjádření.

Když v sebe věříš a Tvé jednání je ryzí a od srdce, projevuje se Tvé skutečné JÁ. Tvá schopnost vyjadřovat a slyšet PRAVDU přímo závisí na vyváženosti čakry hrdla.

Nejlépe ze všeho se tato schopnost projevuje v každodenním styku.

Čakra hrdla Ti poskytuje schopnost přijímat moudrá rozhodnutí, vyjádřit sám sebe a využít vlastní osobní sílu k výrazu své touhy v její reálné podobě.


Jak rozpoznat, že si 5. čakra žádá Tvé pozornosti:


 • V rozhovoru ztrácíš nit, cítíš "knedlík" v hrdle.

 • Máš problémy s rozhodováním, neustále pochybuješ sám o sobě a svém jednání.

 • Soustavně říkáš jen půl pravdy nebo přímo klameš své blízké.

 • Často kritizuješ a odsuzuješ jiné i sám sebe.

 • Také nemoci dýchacích cest signalizují, že přišel čas odblokovat Tvou hrdelní čakru.


Pozor: Čakru hrdla blokuje LEŽ.


Pokud aktivuješ spodní energetická centra, stane se hrdelní čakra vyjádřením Tvých zkušeností a znalostí.

Napájí Tvé srdce tím, co rád děláš a předvádí to světu. 


6. Ádžňá – čakra čela


šestá čakra čela

Tato čakra je čakrou třetího oka. Hledí na svět prostřednictvím srdce.

Zastupuje intuitivní, podnětné prvky. Přináší hluboké porozumění, že znalosti, které jsou dostupné v dané životní etapě, jsou právě tím, co potřebuješ znát. Energie této čakry se projevuje schopností brát lidi takové, jací jsou. Dává schopnost vidět i skrze štíty a bariéry, za které se lidé schovávají.

Hovoříš s někým a okamžitě postřehneš, že Ti zalhal, nebo že neříká úplně vše – takové je jedno z hlavních uplatnění možností čakry třetího oka v životě.


Jak rozpoznáš, že 6. čakra si žádá Tvé pozornosti:


 • Primárním příznakem bývá nahromadění velkého množství myšlenek a otázek v hlavě.

 • Věty typu "Měl jsem si dát pozor, co říkám…"

 • Problémy s pamětí mohou rovněž být vyjádřením nerovnováhy této čakry.

 • Bolesti hlavy, migrény, problémy se spánkem, slabý zrak – to jsou signály zablokované 6. čakry.


Pozor: Čakru třetího oka blokují ILUZE.


Čakra třetího oka Ti přináší schopnost poznat, co chce člověk říci, aniž to verbálně vyjádří.


Pokládej konkrétní otázky, abys získal konkrétní odpovědi.


7. Sahasrára – korunní čakra


sedmá čakra korunní

Korunní čakra je energetickým spojením všech sedmi čaker.

Právě tato čakra je v józe pokládána za sídlo osvícení.

Korunní čakra Ti pomáhá spatřit celkový obraz obsahující množství detailů.

Napojuje Tvé vědomí na nejvyšší nevědomé úrovně, poznáváš přes ni duchovnost a duchovní sílu. Otevírá Ti přístup k poznání.

Poskytuje možnost spojit Tvé vědění s věděním kosmu v Tvém vědomí a uplatnit je.


Jak poznáš, že si 7. čakra žádá Tvé pozornosti:


 • Zvýšená citlivost na zvukové a světelné podněty.

 • Velmi vysoká podrážděnost a neklid.

 • Noční můry mohou rovněž avizovat blokádu 7. čakry.

 • Říkává se, že brzká ztráta vlasů rovněž souvisí s touto čakrou.


Pozor: Korunní čakru blokuje velké rozptýlení NÁKLONNOSTÍ.


Díky korunní čakře už světu více nevyprávíš, kdo jsi. Ukazuješ to na příkladech.


Čím silnější je Tvé spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláš do reálného světa. Praktickým uplatněním energie korunní čakry je Tvé vnitřní vědění, jistota, jak dále jít a jak si počínat v životě.


Další článek o čakrách najdeš tady. Harmonizovat čakry Ti pomůže Reiki, Refresh čaker nebo Zen terapie.

71 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page