top of page

Čakrová cesta života

To, co by Ti život měl poskytnout, je smysl. Na smrtelné posteli bys měl říct, že to, co jsi za celý život prožil, mělo smysl a vychutnal sis to a hlavně, že to stálo za to. Možná právě proto procházíš těmito duševními fázemi růstu a učíš se, že změna, nové začátky a nevratné konce jsou velkou součástí Tvé existence. Učíš se proměně, sebelásce a vývoji. Pojďme se podívat, jaké fáze to jsou.


čakrová cesta života

První kořenová čakra


Rezonuje s věkem od početí do 7. roku.


Početí (vznik Tvého já)

Je to to, co se otiskne do Tvého pozdějšího narození. Zde nacházíš pocity přijetí. Nebo je také nezískáš. Početí je Tvůj absolutní začátek vstupu do Tvého hmotného těla. První změna energetického stavu. Z nekonečné svobody se připoutáš k tělu Tvé budoucí matky. Může se stát, že Ti tato zkušenost nebude vyhovovat a Ty se vrátíš z období prenatálního zpět ke zdroji.


Zrození

Porodem končí Tvůj stav bezstarostnosti v bříšku maminky. Je čas začít sám dýchat a učit se samostatnému životu a vlastním jistotám.


Nahrávání vlastních vzorců

V raném dětství se učíš chápat tento svět. Tvá racionální mysl není zatím rozvinuta a Ty přijímáš informace z okolí, ve kterém vyrůstáš. Kopíruješ do povědomí chování a vzorce rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny. Nerozlišuješ, jen nahráváš software, který Ti běží před očima.


Druhá křížová čakraRezonuje s věkem 7 - 14 let.

Socializace


Když vstoupíš do kolektivu, Tvá mysl se racionalizuje. Začíná období hodnocení okolí a socializace sebe sama. Končí pasivní nahrávání vzorců a Ty se začínáš tvarovat, filtruješ přijímané informace z okolí, které dále zpracováváš. Učíš se používat emoce a snažíš se je převést do slovní formy. Zjišťuješ, jaké jsou Tvé talenty a co Tě baví, ale také co ne. Vytváříš sociální vazby se spolužáky, kamarády a opouštíš prostředí rodiny tak, že se snažíš roztáhnout vlastní křídla a získat rozhled.


Třetí čakra solar plexu


Rezonuje s věkem 14 – 21 let.


Puberta

Dramatické období opouštění fáze dětství, kdy se může stát, že pro Tebe bude těžké tuto situaci přijmout. Hormonálně se probouzíš a chceš se osamostatnit. Přestřiháváš energetické vazby s rodiči, okolím, které Ti nevyhovuje. Začíná fáze rebelie. Hledáš sebe sama, a kdo jsi, v prožitku a touze. Tvé "ne" musí být slyšet.


Dospělost

Jaké jsou Tvé cíle a čeho chceš v tomto světě dosáhnout? Rozvoj sebeúcty a lásky k sobě samému. Puberta skončila a nacházíš se ve fázi převzetí zodpovědnosti za sebe sama. Učíš se samostatnosti a využíváš všeho, co ses naučil v předchozích fázích. Dozrává Tvé ego.


Čtvrtá srdeční čakra


Rezonuje s věkem 21 – 28 let.


Restrukturalizace duše mezi 29. – 42. rokem

Návrat Saturna, období zbavování se vzorců Tvých rodičů a prostředí, ve kterém jsi vyrůstal. Vytváření nového psychického prostředí. Touha po pravosti a jejím hledání. Obtížné období, kdy končí Tvé vnímání světa, který jsi do teď považoval za platný a správný. Hledáš nový, vlastní. Začínáš znova, sám za sebe. Tvoříš si nové životní vzorce. Je to první fáze temnoty duše. Nakonec dochází k potvrzení toho, že život by měl být hlavně o lásce. Po změně vlastního života se otevře čakra srdce, drahokam Tvé duše. Počátky konce se krystalizují.


Pátá krční čakra (očista čaker)


Rezonuje s věkem 28 – 35 let.


Psychospirituální krize – první duchovní otevření (mezi 42 a 45. rokem)

Přirozený vzestup kundaliní*

Kundaliní je velké jógové téma. Dostáváš se do nového vnímání života. Je třeba se naučit vnímat svět v podobě energií a jemnohmotných vibrací. Kundaliní je abstraktní pojem s obrovským obsahem. Pokud chceš jít dál, je třeba rozšířit Tvou schopnost uvědomování si za hmotnými smysly. Psychospirituální krize je převratným obdobím s mnoha možnostmi. Tvé ego se však brání. Nechce opustit pevnou půdu pod nohama a Ty trpíš vnitřním bojem se svou vlastní temnotou. Nakonec je třeba říct a ukázat světu, kdo skutečně jsi.


Šestá čelní čakra (kultivace 3. čakry a rozvoj 4. čakry)


Rezonuje s věkem 35 – 42 let.


Meno- a andropauza

Prošel jsi a překročil řeku Styx. Velká část Tvého ega musela zemřít. I když to bylo těžké a bolavé, zvládl jsi to. Téma smrti a umírání, počátků a konců je stále aktuální, ale ne tak bolestivé jako v předešlé fázi. Už jsi jednou psychicky umřel a našel Tvou nesmrtelnou jemnohmotnou podstatu. Učíš se přijímat a odevzdávat. Hodnoty se proměnily stejně jako Tví přátelé, kteří se dost protřídili. Mohlo se stát, že jsi prošel velkým pádem, který Ti otevřel oči. Vstupuješ do období vnitřní radosti. Vidíš dál a hlouběji, mimosmyslové schopnosti se staly součástí Tvé každodennosti. Přijal a hlavně pochopil jsi pomíjivost hmotné existence.


Sedmá korunní čakra (Kultivace všech čaker, splývání)


Rezonuje s věkem 42 – 49 let.


Plně si uvědomuješ překročení fyzické existence. Víš, že jsi více než jen tělo, a jsi zaplaven všeobjímající láskou. Zde poprvé dochází k plnému prožitku vědomí Já Jsem. Samádhi** už pro Tebe není jen pojmem, ale skutečně jej prožíváš.


Smrt

Ukončení fyzické existence a přechod do Tvé energetické podstaty. Vracíš se domů, do stavu, ze kterého jsi vzešel. Kruh se uzavře. Jsi opět nekonečným bytím, Vědomím Já Jsem, Zdrojem a Láskou. Úkolem pobytu v tělesné schránce je uvědomit si Tvou prvotní podstatu, rozpomenout se na své Já Jsem.


nádí

Závěrem


Staré a nové je definováno časem, prostorem a existencí polarit. Tedy řádem, který je součástí této planety. O "počátku" a "konci" mluví Tvá racionální mysl. Ale co když ve skutečnosti nic takového neexistuje? Co když jsi součástí obrovského kontinua, v němž žádný začátek ani konec není? Pojetí nekonečné existence Ti však Tvá mysl nedovolí obsáhnout a pochopit. A tak si vybereš pohodlný řád duální existence dobra a zla, světla a tmy, začátku a konce.


 

*Kundaliní je energie, "hadí síla", je považována za kreativní potenciál každého člověka nebo také energie vědomí. V sanskrtu slovo kundal znamená stočený, z čehož vyplývá často chybně používaný překlad. Slovo kundaliní však pochází ze slova kunda, což v překladu znamená hlubší místo, jáma nebo dutina, a je tedy referencí na vydutou část hlavy, kde se nachází mozek, svým vzhledem připomínající spícího hada. Odtud pochází pravý význam tohoto slova. Souvisí se spící silou uvnitř každého z nás, energií, potenciálem našeho mozku. Probouzení kundaliní není tedy nic jiného než probouzení, aktivování skrytých schopností našeho mozku. Kundaliní jóga přivádí vědomí do našeho těla a všech částí mozku, probouzí ducha, uvolňuje mysl, stejně jako napětí v těle, posiluje imunitní systém a pomáhá nám zvládat každodenní stres. Napomáhá také odbourat naučené omezující vzorce chování a najít opět svoji pravou podstatu, vrátit se sám k sobě.


**Jde o mimořádný, mystický stav našeho vědomí. Sanskrtský pojem samádhi znamená doslova "ukotvit se" nebo "přilnout k extázi". V hinduismu označuje pojem samádhi blažený stav vědomí, nadřazený stavu bdění, snění i hlubokého spánku, v němž zcela ustávají veškeré myšlenky. Ve stavu samádhi dochází k naprostému splynutí meditujícího s předmětem meditace. Existují různé formy samádhi. Nejvyšší z nich se nazývá nirvikalpasamádhi. V zen-buddhismu je extatický stav samádhi považován za výsledek intenzivního soustředění mysli na nejvyšší (božskou) realitu. Dosahuje se ho postupným snižováním mentální aktivity.

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page