top of page

Šánti mantra

Tato mantra je určena k nalezení vnitřního míru. Díky této mantře se lépe napojíš, na Tvé nitro, prohloubíš relaxaci a nalezneš moment tady a teď. Je doporučena také těhotným ženám, jako příprava na porod.


šánti mantra

सह नाववत ु ।

सह नौ भनु Lत ु ।

सह वीय R करवावहै ।

तजे ि5व नावधीतम5त ु मा 1व_1वषावहै ।

ॐ शािEतः शािEतः शािEतः ॥


óm saha návavatu (óm saha naaavavatu)

saha nau bhunaktu (sahá nau bunaktu)

saha vírjam karavávahái (saha vídjam karavávahaj)

tédžasvi návadhítamastu má vidvišávahái (ejdžasví návadhítamastu máá vídvišáavahaj)

óm šánti šánti šántihi (óm šánty šánty šáánty)


Překlad:

Pane, kéž chráníš a opatruješ nás oba – Mistra i žáka.

Kéž se nám oběma od Tebe dostane síly.

Kéž nás naše cesta dovede ke konečnému poznání.

Ochraňuj nás, abychom se neodloučili, ale zůstali spojeni navěky,

abychom kráčeli společnou cestou.

ÓM mír, mír, mír.


Význam:

Pomůže Ti k nalezení vnitřního míru ve všech třech rovinách, a to minulosti, současnosti i budoucnosti  a získání síly přesně na to, co zrovna potřebuješ. Touto mantrou můžeš vyjádřit poctu učitelům, životu a vesmíru za to, jaký jsi a také díky za to, že jsi došel až sem.


Opakuj několikrát po sobě. Zavři oči a vychutnej zvuk této mantry pronikající až do Tvého srdce. Po vyslovení mantry spoj ruce před čelem (adžňá) a přesuň je k srdeční čakře (anaháta) a po té skloň hlavu k zemi a polož dlaně. Jako díky a gesto úcty a pokory.
44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page