top of page

První stupeň - JAMA

Aktualizováno: 28. 1.

Prvním stupněm je soubor eticko-morálních doporučení, jak bys měl kontrolovat Tvá jednání nejen vůči sobě samým, ale i ke Tvému okolí a případně jej eliminovat. Dále se rozdělují do jednotlivých podstupňů. Co jsou to stupně jógy jsme se bavili zde.


Jama

a) Ahimsa - Neubližování, nenásilí

Nejlepší příklad by se dal uvést při Tvé praxi jógy. Všechny pozice by Ti měly být příjemné, bezbolestné a neměl bys je dělat na sílu. Především si uvědom Tvé hranice, protože při lekci jógy není důležité udělat plnou pozici, ale to, aby Ti prospívala a bavila Tě. Dále sem patří nehodnocení ostatních (= negativní myšlenky vůči ostatním i sobě). Patří sem také to, aby Tvé jednání neubližovalo a nepoškozovalo ostatní (myšleno i neúmyslně).

b) Satja - Pravdivost, pravdomluvnost

Sem je zařazováno především Tvé svědomí. Pravdivost a upřímnost Tvých projevů je v souladu s touto oblastí a zároveň tvoří a podporuje vnitřní klid a harmonii mysli. Pravdivost by měla být součástí i Tvého vnitřního světa. Uznávám, že to obnáší mít velkou míru odhodlání a odvahy. Týká se to (opět) i Tvé praxe jógy. Nesrovnávej se s ostatními, dívej se na situace se zdravou kritikou a vlastním rozumem. Týká se to však i ostatních oblastí Tvého života. Skromnější pohled na sebe sama je správnou cestou.

c) Astéja - Nekradení

Do tohoto bodu spadá především majetek a vlastnictví hmotných statků, hlavně těch, které Ti nepatří. Na mentální úrovni, se to týká především Tvých myšlenek a emocí. Například pokud si přivlastňuješ myšlenky nebo názory ostatních, aniž bys tušil, jaké jsou Tvé vlastní. Myšlenkou tohoto bodu je nepřivlastňovat si druhé osoby nebo jejich projevy. V praxi jógy bys neměl vyvíjet až přílišné úsilí, protože věci jdou lehce samy od sebe a tak jak mají.

d) Brahmčarja - Zdrženlivost, nevášnivost

Tento bod se netýká striktně sexuálního prožitku, ale jde o získání kontroly nad všemi životními projevy. Jde o přijímání potravy nebo sexuální energii (říká se, že v momentě, kdy nezkušený člověk probudí velmi silnou sexuální energii, může se až zbláznit, pokud ji neumí ovládnout. Naopak pokud ji umí směrovat správným směrem, dodá energii na spoustu věcí. Sexuální energie už má velmi blízko k osvícení). Nejde zde tedy o to, odmítat sex, ale umět rozeznat podstatné a k tomu směrovat Tvé síly a energii. Na příkladu vlastní praxe to znamená nehnat se do pozic, se kterými nemáš zkušenosti, nebo Ti dokonce nejsou příjemné. Nicméně na druhou stranu je dokázáno, že pozice, které nerad děláš, jsou Ti prospěšné. Většinou je neradi děláme z důvodu, že nám nejdou, proto je občas dobré vybočit z komfortní zóny. Důležité je zmínit, že bys měl umět rozlišovat podstatné od nepodstatného a díky tomu směrovat energii správným směrem.

e) Aparigraha - Neulpívání

Zde nejde jen a výlučně o hmotný majetek. Ve skutečnosti je podstata tohoto bodu mnohem hlubší, než se zdá. Týká se nezdravé připoutanosti k postavení, schopnostem, dovednostem, znalostem, myšlenkám a milovaným osobám či výsledkům. V tomto bodě si máš uvědomit Tvé lpění na některých věcech (třeba úplně zbytečně) a také pokrok v tom, aby ses časem zvládl "odpoutat" od těchto věcí. V praxi jógy to znamená, abys neulpíval na vlastních znalostech, a tím se tak přestal rozvíjet. To znamená, že se kvůli vlastním hranicím a omezením nemůžeš posunout k dalšímu rozvoji.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page